Τόσα χρόνια η Τεχνική Εκπαίδευση έχει υποστεί χιλιάδες μεταρρυθμίσεις με το πρόσχημα ότι θα γίνει καλύτερη και τελικά γίνεται ολοένα και χειρότερη. Ξέρουμε ότι θέλουν να απαξιωθούν τελείως τα δημόσια τεχνικά σχολεία και να ιδιωτικοποιηθούν όλα. Δε θα τους περάσει! Συνέλευση όλων των ΕΠΑΛ το Σάββατο 21/12/2013 στις 11:00 στην πλατεία Αγ. Σοφίας.