Το 4ο τεύχος του ανυπόταχτου μαθητή είναι εδώ! Άρθρα για το "σχέδιο Αθηνά", για τις Σκουριές και των αγώνα των κατοίκων, σχολιασμός για τον ναζιστικό πανηγυρισμό του Κατίδη, αφιέρωμα στο Νίκο Μπελογιάννη καθώς και τον ΕΛΑΣίτη γιατρό Δημοσθένη Γρίβα και πολλά ακόμη.