«ΤΑ ΚΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ» Η ΑΛΗΘΕΙΑ «Οι μικροί θορυβοποιοί: άτακτοι, απρόσεκτοι, αδιάβαστοι» Εμπειρικά αλλά και από αρκετές μελέτες – των οποίων δεν μπορούμε ν΄ αρνηθούμε την αξιοπιστία – αποδεικνύεται ότι τα παιδιά που σημειώνονται σε ζητήματα πειθαρχίας σ΄ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, κυρίως στο Δημοτικό σχολείο αλλά και στη Μέση εκπαίδευση, σαν παιδιά που θέτουν...